Op vrijdag 2 Mei kwam voor ons het verbijsterende bericht dat Eric-Jan van Reenen die morgen ten gevolge van een hartstilstand was overleden. De meeste van zijn teamgenoten wisten wel dat Eric-Jan diabeet was, maar hier had niemand rekening mee gehouden. Eric- Jan is in 1997 lid van onze club geworden na eerst een aantal keren meegedaan te hebben aan het zomertoernooi.

 

Wat hem kenmerkte was vooral zijn serieuze benadering van de damsport, een sport die een heel belangrijke plaats in zijn leven innam. Ontelbaar zijn de uren geweest die hij aan dammen besteedde.Hij had een grote verzameling damboeken en nam daar ruim de tijd voor om dat tot zich te nemen.

Tevens was hij een groot aantal jaren deelnemer aan de subtop training van de K.N.D.B. In de jaren dat de spelers van het eerste training hadden was hij ook altijd present. En hij kwam ook bij diverse mensen over de vloer met het doel om te dammen of om te leren hoe hij het spel beter kon begrijpen. Ik kan mij niet herinneren dat Eric-Jan ooit een wedstrijd van ons eerste heeft afgezegd. Je kon altijd op hem rekenen en van het analyseren kon hij nooit genoeg krijgen. Als je bij wijze van spreken het licht niet uit deed dan was hij tot het ochtendgloren bezig.

Bescheiden als hij was vroeg hij zich ieder jaar af of hij wel een plaats kreeg in het eerste. Het was voor hem dan ook belangrijk, ieder jaar weer bij de eerste 7 te eindigen.

Over die bescheidenheid van hem wil ik nog het volgend met u delen. In een gesprek na een damwedstrijd ging het erover hoe het verder zou moeten met onze club als we promoveren naar de ereklasse. Eric-Jan zei toen, en dat tekende hem ten volle,  wat zou het mooi zijn als we dat met ons eigen team dit een jaar konden doen, want ik twijfel eraan of ik wel het niveau heb voor de ereklasse. Helaas is het niet zover gekomen. Als eerbetoon aan Eric-Jan van Reenen wil ik de volgende twee fragmenten van hem aan u laten zien.

Namens alle leden van R.D.C. wens ik zijn nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Moge hij ruste in vrede.

 

E.J. van Reenen – C.M. Fung-Schneider (Nationale Competitie Hoofdklasse 2007)

31…16-21? 32. 37-31.

32…21-26 is verhinderd vanwege 33.32-27 26x37 34.38-32 37x28 35.33x13 9x18 36.20x9 4x13 37.27-22 18x27 38.34-30 25x34 39.40x9.

32. 14-19 33.20-15.

En 16-21 is nog steeds verhinderd, waardoor schijfverlies voor zwart onoverkomelijk was.

33.  10-14 34.32-28 23x32 35.38x16


A. de Mooij – E.J. van Reenen (Kampioenschap van Midden-Holland 1999)

29.34-3020-25

Als wachtzet speelde wit

30.38-32?

Hierna volgde de fraaie combinatie naar veld 49.

25x34 31.39x30 14-19 32.23x14 4-9 33.14x3 18-22 34.27x9 8-13 35.9x18 12x25 36.3x21 16x49