Tijdens de ALV nam Arie Schoneveld afscheid van het bestuur. Arie heeft – met een korte onderbreking - vanaf 1981 deel uitgemaakt van het bestuur. Hij heeft daar diverse functies bekleed; 2 lange periodes als verslaglegger, 15 jaar voorzitter en zowel bij de start als de laatste jaren penningmeester. Dat is een ontzettend lange periode en het zal wennen zijn dat Arie geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Gelukkig blijft Arie wel betrokken als vrijwilliger bij de damclub. Voor zijn jarenlange inzet heeft het bestuur hem een blijvende herinnering gegeven in de vorm van een damboek met een titel passend bij Arie, nl. ‘En nu zet je die dam aan de kant. Ik wil er langs!! De club is Arie ontzettend veel dank verschuldigd voor de 40 jaren dat hij zich heeft ingezet voor RDC. Om die reden heeft de vergadering Arie benoemt tot erelid van RDC. Arie had dit niet verwacht, is zeer vereerd en is er letterlijk sprakeloos van.