Vorige week is ons erelid Anton van Dusseldorp overleden in de leeftijd van 77 jaar. Anton werd lid van onze damclub nadat hij door zijn zoon Cor interesse had gekregen voor de damsport. Na een aantal jaren thuis te hebben geoefend, begon hij in 1985 met het dammen in clubverband. Hij viel op door zijn gedrevenheid om het spel eigen te maken en was er vooral op uit om praktische aanwijzingen te krijgen. In al die jaren sloeg hij, hoe druk het soms ook was in zijn werk, als directeur van de Vlietstede, nooit over om de clubavond te bezoeken.

Al vrij snel na zijn lid worden, werd hij benoemd als penningmeester. Deze functie heeft hij met een korte onderbreking dan ook 20 jaar uitgevoerd.

In de jaren na zijn pensionering was hij ook degene die op de paardenmarkt en in de feestweek op de braderie stond met een aantal damborden en bovenal zijn aanstekelijk enthousiasme.

Nadat we in 2000 ons 65-jarig bestaan hadden gevierd met onder andere een rapid damtoernooi kwam hij op het idee om hier een jaarlijkse happening van te maken. Toen hij er mee stopte lag er een draaiboek klaar met alle informatie die maar nodig was en waar we nu nog onze vruchten van plukken. Het moet hem dan ook goed gedaan hebben dat wij dit jaar aan dat jaarlijkse toernooi het predikaat Open Rapid Kampioenschap van Nederland konden verbinden. Zonder zijn tomeloze inzet was dat ons zeker niet gelukt.

Toen hij in 2010 besloot zijn bestuursfunctie neer te leggen heeft de Algemene Ledenvergadering besloten hem tot erelid te benoemen niet alleen vanwege zijn penningmeesterschap maar vooral omdat hij over een lange reeks van jaren het gezicht van de Rijnsburgse DamClub was.

Met het overlijden van Anton van Dusseldorp verliezen wij niet alleen een trouw en enthousiast clublid maar bovenal een betrokken medemens die altijd voor een ander klaarstond.

Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht toe om dit verlies te dragen en zullen zijn inzet voor R.D.C. nooit vergeten.

 

Bestuur Rijnsburgse DamClub