Een zeer overtuigende wedstrijd was het tegen Den Haag. Een hele mooie 15-5 overwinning op de mede-koploper was het resultaat. Als de rijnsburgers iets zorgvuldiger waren geweest had de overwinning zelfs nog groter kunnen uitpakken. Over twee weken wacht de wedstrijd tegen Gooi en Eemland.

De eerste overwinning kwam op naam van Richard Kromhout. Richard had een licht voordeligere stand, zeker toen zijn tegenstander naar de rand toe ruilde. Mede door dit voordeel vlocht Richard er een combinatie in, die zijn tegenstander overzag.

Steven den Hollander overspeelde zijn tegenstander. In de opening kreeg Steven al groot voordeel, en toen zijn tegenstander een kleine truc overzag won Steven een schijf. Met behulp van kleine combinaties wist Steven dit schijf te behouden en een prima overwinning te boeken.

De mooiste partij was die van Richard Meijer. Ook Richard verkreeg een zeer voordelige opsluiting, als resultaat van de opening. Richard kwam beter en beter te staan, e toen zijn tegenstander een verkeerde ruil inzette maakte Richard het karwei fraai af.

Een grote tegenvaller was het verlies van Wim Bremmer. Tegen de zeer taaie Pertap Malahé kwam Wim door een goede opzet in een voordelige stand. Toen Pertap risicovol op veld 32 ging staan maakte Wim echter een rekenfout, en verloor zodoende nog. Vooral jammer voor Wim zelf.

Ook de volgende uitslag was een enorme tegenvaller. Arie Schoneveld speelde een hele goede partij en kwam in een dun standje erg goed te staan. Helaas bleef zijn tegenstander doorspelen tot het laatste trucje, waardoor Arie teleurstellende genoegen moest nemen met remise.

Pieter-Jan Rijken had een partij met wisselende kansen. In het middenspel bleven beide spelers vol op de winst spelen. Hierdoor leek Pieter-Jan het heel zwaar te krijgen, maar door het fraaie 26-21 gingen de kansen weer naar Pieter-Jan. De partij eindige in een terechte remise.

Invaller Casper Vroegop zette een spannende partij neer. Zijn tegenstander speelde actief de aanval van Casper tegen. Casper kreeg wel wat voordeel, maar kwam nooit tot beslissend voordeel. Beide spelers kwam overigens remise overeen op de 38ste zet..

Arjen de Mooij had een tegenstander waar hij liever niet tegen wou spelen. Toch bereikte hij een voordelige klassieke stand. Zijn tegenstander nam alle trucjes mee die in de stand zaten, maar liep uiteindelijk in een vrij simpele combinatie, die Arjen direct uithaalde.

Het slot was voor Eric Hogewoning. IN het middenspel maakte hij optimaal gebruik van de hangende en achtergebleven schijven van zijn tegenstander. Na een kleine combinatie met damgeven won Eric een schijf, en even later ook de partij.