We spelen met 2 teams landeiljk, 2 provinciaal.

Eerste tiental: Hoofdklasse B KNDB

Tweede tiental: 1e Klasse B KNDB

Derde zestal: Hoofdklasse ZHDB

Vierde viertal: 2e klasse ZHDB